جنرال استیل
021-55412302 | 09122063004
صفحه اصلی
درباره ما
پیچ و مهره شش گوش
پیچ
استاد بولت
مهره
واشر
تماس
021-55412302 | 55411213 | 09122063004 | 09123455462

تاثیر سایز بر استقامت کششی استاد بولت ها

تاثیر سایز بر استقامت کششی استاد بولت هااستقامت کششی استاد بولت ها با پارامتر تنسایل که یک مشخصه مکانیکی بسیار پر کاربرد و دقیق مخصوصا برای فلزات می باشد مشخص میشود. تنسایل استاد بولت ها تحت تاثیر سایز و قطر جان آنها می باشد. حداقل تنسایل استاد بولت ها که در سیستم بین المللی آمریکایی بر حسب Psi مشخص میشود با افزایش قطر جان استاد بولت ها بصورت مشترک در تمام گرید های فولادی کاهش پیدا می کند. میزان تنسایل استاد بولت فولادی که برای گرید های B7 , B16 یکسان می باشد برای قطر های کمتر از 2.5 اینچ برابر با 125000 Psi ، برای قطر بین 2.5 الی 4 اینچ برابر با 115000 Psi و برابی قطر های بین 4 الی 7 اینچ برابر با 100000 Psi می باشد. این در حالی است که استاد بولت استیل در قطر های بالای 1/4 تحت تاثیر قطر جان استاد بولت نبوده و دارای حداقل تنسایل کششی 75000 Psi می باشد.