جنرال استیل
021-55412302 | 09122063004
صفحه اصلی
درباره ما
پیچ و مهره شش گوش
پیچ
استاد بولت
مهره
واشر
تماس
021-55412302 | 55411213 | 09122063004 | 09123455462

پیچ

پیچ ها جزو اتصالات پر کاربرد صنعتی محسوب میشوند که در کنار اتصالات جوشی دو نوع اتصال اصلی مادر در صنایع مختلف را تکمیل می کنند. پیچ ها تنوع بسیار گسترده ای از شکل، متریال، نوع دنده، نحوه و یا آچار اتصال و استاندارد تولید دارند که هر یک مناسب برای صنعتی خاص باتوجه به نحوه اتصال و میزان مقاومتی که ایجاد می کند چه در برابر کشش و خمیدگی و چه در برابر عوامل محیطی. پیچ هایی که در صنایع سنگین مورد استفاده قرار میگیرند معمولا دارای پروفیلی یکسان از مفتول در سر تا سر پیچ دارند و معمولا به شکل های شش گوش، آلن، متری و دوسر دنده تولید و عرضه میشوند