جنرال استیل
021-55412302 | 09122063004
صفحه اصلیدرباره ماتماس
پیچ و مهره جنرال استیل

پیچ

پیچ ها جزو اتصالات پر کاربرد صنعتی محسوب میشوند که در کنار اتصالات جوشی دو نوع اتصال اصلی مادر در صنایع مختلف را تکمیل می کنند. پیچ ها تنوع بسیار گسترده ای از شکل، متریال، نوع دنده، نحوه و یا آچار اتصال و استاندارد تولید دارند که هر یک مناسب برای صنعتی خاص باتوجه به نحوه اتصال و میزان مقاومتی که ایجاد می کند چه در برابر کشش و خمیدگی و چه در برابر عوامل محیطی. پیچ هایی که در صنایع سنگین مورد استفاده قرار میگیرند معمولا دارای پروفیلی یکسان از مفتول در سر تا سر پیچ دارند و معمولا به شکل های شش گوش، آلن، متری و دوسر دنده تولید و عرضه میشوند