جنرال استیل
021-55412302 | 09122063004
صفحه اصلیدرباره ماتماس
پیچ و مهره جنرال استیل

جوشکاری پیچ و مهره ها

پیچ و مهره ها بخشی از اتصالات صنایع فلزی می باشند که در مواردی پس از اتصال آنها بر روی صفحه ها و پلیت ها جوشکاری میشوند. اما مسئله اصلی قابلیت جوشکاری پیچ و مهره ها می باشد. بسته به گرید و نوع عملیات حرارتی که برای پیچ و مهره در مراحل تولید در نظر گرفته میشود قابلیت جوشکاری یا عدم جوشکاری آنها متفاوت می باشد. هر چه گرید پیچ و مهره پایینتر باشد قابلیت بیشتری برای جوشکاری داشته و تحت تاثیر دمای بسیار بالای حاصل در طی پروسه جوشکاری ساختار پیچ و مهره کمتر تحت تاثیر و مورد آسیب قرار میگیرند. بنابراین بطور کلی جوشکاری برای اتصالات پیچ و مهره ای جزو استاندارد ها نبوده و در اغلب موارد سبب افت شدید درجه سختی و تنسایل پیچ و مهره پس از عملیات جوشکاری میشود. برای برخی گرید های پیچ و مهره فولادی در گرید های بسیار بالا این عملیات به هیچ وجه توصیه نمیشود.