جنرال استیل
021-55412302 | 09122063004
صفحه اصلیدرباره ماتماس
پیچ و مهره جنرال استیل

آیا آبکاری گالوانیزه گرم برای هر گرید پیچ و مهره ممکن است؟

پاسخ کوتاه به این سوال منفی است بدان معنی که برخی از گرید های پیچ و مهره قابلیت گالوانیزه گرم را ندارند. اما منظور از اینکه قابلیت آبکاری گالوانیزه گرم برای گریدهایی از پیچ و مهره مقدور نیست چیست؟ در عملیات تولید پیچ و مهره های فولادی در گرید های بالا بالاخص برخی گرید های پیچ و مهره در سیستم استاندارد ASTM عملیات حرارتی در دماهایی بسیار بالا با حساسیت بسیاری صورت می پذیرد تا محصول نهایی با یکدست شدن چیدمان برداری ذرات تشکیل دهنده فولاد در یک جهت به بالاترین میزان مثاومت کششی خود برسد. عملیات آبکاری گالوانیزه گرم پیچ و مهره ها در دمای بالاتر از 600 درجه یعنی در دمایی تقریبا نزدیک به دمای عملیات حرارتی پیچ و مهره اتفاق می افتد. این دمای بسیار بالا و تشابه دمایی سبب پایین آمدن گرید پیچ و مهره از محصول نهایی و یا به عبارت علمی تر به هم ریختن چیدمان وکتور ها یا بردار های ذرات فولاد در داخل پیچ و مهره میشود. بنابراین عملیات آبکاری گالوانیزه گرم در برخی از گرید های بالای پیچ و مهره فولادی و پیچ و مهره سازه سبب پایین آمدن گرید نهایی آنها شده و پیشنهاد نمیشود.