جنرال استیل
021-55412302 | 09122063004
صفحه اصلی
درباره ما
پیچ و مهره شش گوش
پیچ
استاد بولت
مهره
واشر
تماس
021-55412302 | 55411213 | 09122063004 | 09123455462

مفهوم کد های استاد بولت ها

مفهوم کد های استاد بولت هابر روی سر تخت استاد بولت ها کدهایی ثبت شده است که نشان از گرید این اتصالات پر کاربرد صنعتی دارد. ایک کد ها که یا با حرف لاتین B شروع میشوند و یا با حرف لاتین L بیانگر گرید فولادی و استیل این دسته از پیچ های صنعتی هستند. گرید L که با عدد 7 همراه است نشان از دسته استاد بولت های فولادی با قابلیت مقابله بالا در محیط های سرد در برابر ضربه را دارند. این دسته از استاد بولت بی رقیب هستند و در محیط های بسیار سرد تا -60 درجه قابل استفاده هستند. استاد بولت هایی که با حرف B مشخص شده باشند تنوع بیشتری دارند. در این بین عدد 8 که ممکن است با پسوند هایی نیز همراه شده باشد معرف استاد بولت استیل می باشد که در دو گرید تولید میشود. اعداد 7 و 16 معرف استاد بولت فولادی بسیار سخت با مقاومت کششی نسبتا برابر اما مقاومت حرارتی متفاوت هستند. آنچه در بین تمام این گرید های استاد بولت یکسان است استاندارد آمریکایی تولید آنها یعنی استاندارد ASTM A193 می باشد.