جنرال استیل
021-55412302 | 09122063004
صفحه اصلیدرباره ماتماس
پیچ و مهره جنرال استیل

شباهت ها و تفاوت های پیچ متری با استاد بولت

شباهت ها و تفاوت های پیچ متری با استاد بولتپیچ متری و استاد بولت در شکل ظاهری هر دو میلگرد های تمام رزوه هستند که همراه با مهره اتصال پیدا می کنند. اما با وجود شباهت ظاهری در واقع پیچ متری و استاد بولت دارای خواص مکانیکی کاملا متفاوت بوده و کاربری آنها نیز کاملا متفاوت است. استاد بولت ها از نوع اتصالات پیچ و مهره ای بسیار سخت با روشهای تولید و عملیات حرارتی سخت و دقیقی هستند و جزو اتصالات اصلی صنایع سنگین مانند صنایع نفت می باشند. حال آنکه پیچ های متری از گرید بسیار پایین آهن با تنسایل پایین تشکیل شده اند و مقاومت کششی اندکی دارند. در تولید پیچ متری بر خلاف استاد بولت ها از عملیات حرارتی و سخت کاری ویژه ای استفاده نشده است و دقت تولید آنها نیز به سبب سادگی تولید و کاربری غیر حساسی که دارند بسیار ساده تر است. پیچ های متری دارای دنده های میلیمتر هستند اما استاد بولت ها طبق استاندارد آمریکایی تولید شده و دارای دنده اینچی هستند.