جنرال استیل
021-55412302 | 09122063004
صفحه اصلیدرباره ماتماس
پیچ و مهره جنرال استیل

پیچ و مهره خشکه نیم دنده یا تمام دنده

پیچ و مهره خشکه نیم دنده یا تمام دندهپیچ و مهره خشکه هم بصورت نیم دنده طبق استاندارد DIN931 و هم بصورت تمام دنده طبق استاندارد DIN933 تولید میشوند. از نظر وزنی پیچ خشکه تمام دنده وزن کمتر و نقاط تمرکز تنش بیشتری دارد. انتخاب بین دو نوع پیچ و مهره خشکه بر حسب طول اتصال و طول قطعه کار صورت می پذیرد. از آنجا که بخشی از پیچ خشکه در اتصال در ناحیه بین دو سطح قرار میگیرد در اغلی مواقع صنعت کاران خرید پیچ خشکه 8.8 بصورت نیم دنده را ترجیح می دهند. اما در مواردی که طول اتصال متغیر است و یا امکان دارد با استفاده از پیچ و مهره نیم دنده اتصال بصورت کامل صورت نگیرد از موارد تمام دنده استفاده میشود. چرا که در پیچ نیم دنده با قرار گرفتن مهره بر روی آن تنها تا بخشی که دنده شده است قابلیت اتصال و محکم کردن مهره وجود دارد.