جنرال استیل
021-55412302 | 09122063004
صفحه اصلیدرباره ماتماس
پیچ و مهره جنرال استیل

مفهوم کد 8.8 بر روی پیچ و مهره خشکه

کد خوانی پیچ و مهره ها یک عملیات مهندسی می باشد که نیاز به اطلاعات علمی دقیق پیرامون این مسئله دارد چرا که کد های روی پیچ و مهره نه تنها حکایت از درجه سختی و متریال بلکه در موارد دقیق تر نشان از درجه لقی و استاندارد تولید نیز دارند. کد 8.8 ثبت شده بر روی پیچ خشکه که معمولا در دو شکل آلن و شش گوش دیده میشود بیان از دو فاکتور مقاومت کششی و درجه انعطاف دارند. بدین معنا که عدد اول یعنی 8 اول ضرب در 10 میزان بار کششی بر حسب کیلوگرم است که هر میلیمتر مربع از سطح مقطع پیچ خشکه 8.8 میتواند تحمل کند و عدد دوم که در اینجا باز هم عدد 8 است ضربدر 10 یعنی 80% درصد باری است از کل بار شکست که پیچ و مهره خشکه بدون تغییر فرم دائمی میتوانند تحمل کنند. یعنی اگر باری بیش از 80% از کل بار شکست به اتصال پیچ و مهره خشکه وارد شود حتی با حذف بار نیز خمیدگی باقی می ماند.