جنرال استیل
021-55412302 | 09122063004
صفحه اصلی
درباره ما
پیچ و مهره شش گوش
پیچ
استاد بولت
مهره
واشر
تماس
021-55412302 | 55411213 | 09122063004 | 09123455462

دنده زنی داخلی مهره ها

دنده زنی داخلی مهره هامهره ها به روش فورج گرم تولید می شوند بدین معنا که در واقع با ذوب فلزات و شکل دهی در داخل قالب ها مهره ها شکل می گیرند. اما مهره تولید شده بدون دنده بوده و در داخل آن بصورت قطعه ای یکسره و تخت دیده می شود و نیاز به دنده زنی دارد. دنده زنی مهره ها با بکار گیری ابزار آلات براده بر داری که بر روی شافت هایی دوار سوار بر بلبرینگ می باشند صورت می پذیرد. بدین ترتیب ابزار براده برداری از نوع حدیده بر روی شافتی دوار سوار بوده و با یکبار ورود به داخل مهره دنده های لازم را براده برداری می کند. ایعاد و استاندارد های مربوط به سایز حدیده می بایست متناسب با سایز مهره انتخاب شود.