جنرال استیل
021-55412302 | 09122063004
صفحه اصلی
درباره ما
پیچ و مهره شش گوش
پیچ
استاد بولت
مهره
واشر
تماس
021-55412302 | 55411213 | 09122063004 | 09123455462

مفهوم WLL مهره ها

مفهوم WLL مهره هایکی از کمیت های مکانیکی بسیار مهم در بحث قطعات صنعتی که نه تنها در مورد پیچ و مهره در مورد تمامی دیگر از انواع تجهیزات فلزی مانند سیم بکسل ها، بلبرینگ ها و رولبرینگ ها و ... نیز اهمیت پیدا می کند WLL می باشد. WLL مخفف Working load limit به معنای محدوده بارگذاری می باشد که مشخص کننده حداکثر میزان باری است که از بیرون می تواند بر قطعه وارد شود. این نیرو در مورد بلبرینگ ها بعنوان مثال از طرف شافت متصل وارد می شود و در مورد پیچ و مهره ها تنش های کششی وارد شده بر آنها را شامل می شود. WLL معیاری مهندسی برای انتخاب سایز پیچ و مهره بر حسب میزان بار وارده می باشد و در برخی از هند بوک ها نیز بجای WLL آز MBL استفاده می شود که مقدار عددی آن تقریبا سه برابر مقدار عددی WLL می باشد.