جنرال استیل
021-55412302 | 09122063004
صفحه اصلی
درباره ما
پیچ و مهره شش گوش
پیچ
استاد بولت
مهره
واشر
تماس
021-55412302 | 55411213 | 09122063004 | 09123455462

واشر تخت خشکه کلاس 8 فولادی بوده و دارای حد متوسطی سختی سطحی و کششی می باشد. واشر تخت کلاس 8 دارای مقاومت محیطی پایینی درست مثل پیچ و مهره خشکه کلاس 8.8 می باشد و بصورت آبکاری شده مورد استفاده قرار میگیرد. تولید واشر تخت خشکه کلاس 8 مانند پیچ خشکه 8.8 از روش فورج سرد و ضربه روی صفحه های فولادی و عملیات حرارتی پس از تولید و شکل دهی صورت می پذیرد.

واشر تخت خشکه کلاس 8