جنرال استیل
021-55412302 | 09122063004
صفحه اصلی
درباره ما
پیچ و مهره شش گوش
پیچ
استاد بولت
مهره
واشر
تماس
021-55412302 | 55411213 | 09122063004 | 09123455462

استاندارد های میلیمتری پیچ و مهره شش گوش

استاندارد های میلیمتری پیچ و مهره شش گوشپیچ و مهره شش گوش با استاندارد های مختلفی تولید میشوند که برخی از آنها دنده را بصورت میلیمتری و برخی دیگر دنده را بصورت اینچی تولید می کنند. البته باید خاطر نشان کرد حتی دنده های میلیمتری پیچ و مهره ها نیز هم بصورت درشت COARSE و هم بصورت ریز FINE زده می شوند. استاندارد های میلیمتری پیچ و مهره ها هم در دستگاه استاندارد بین الملی ISO , EN و هم در دستگاه استاندارد آلمان DIN معرفی شده است. اما استاندارد DIN که هم در تولید پیچ و مهره شش گوش و هم پیچ آلن بیشترین میزان تولیدات را به خود اختصاص داده است کاربری عمده تری دارد. طبق استاندارد DIN پیچ و مهره شش گوش از استاندارد DIN933, DIN931 برای پیچ های شش گوش تمام دنده، پیچ شش گوش نیم دنده و استاندارد DIN934 برای مهره های شش گوش دنده میلیمتری مورد استفاده قرار می گیرند. استاندارد دیگر پیچ و مهره شش گوش که برای پیچ و مهره سازه مورد استفاده بسیار قرار میگیرد استاندارد DIN6914 می باشد که میزان متریال بکار رفته در تولید آن بیشتر نیز می باشد. مهره اتصال برای پیچ و مهره سازه از استاندارد DIN6915 تولید میشود که ضخامت و سختی بیشتری از مهره های متریک دارد.