جنرال استیل
021-55412302 | 09122063004
صفحه اصلی
درباره ما
پیچ و مهره شش گوش
پیچ
استاد بولت
مهره
واشر
تماس
021-55412302 | 55411213 | 09122063004 | 09123455462

مقایسه پیچ و مهره استیل و گالوانیزه

مقایسه پیچ و مهره استیل و گالوانیزهابتدا باید در نظر داشت منظور از نوع گالوانیزه در اینجا آبکاری گالوانیزه گرم می باشد چرا که مقایسه پیچ و مهره استیل با پیچ و مهره با آبکاری گالوانیزه سرد صورت نمی پذیرد و آبکاری گالوانیزه سرد اساسا مقاومت چندانی را به مقاومت پیچ و مهره ها اضافه نمی کند. وقتی بحث میان پیچ و مهره استیل و گالوانیزه پیش می آید دو مفهوم تنسایل و مقاومت در برابر خوردگی بیش از دیگر خواص مکانیکی و شیمیایی دو مورد یاد شده خود نمایی می کنند. بسته به اینکه پیچ استیل از گرید A2 باشد و یا A4 میزان مقاومت های خوردگی اندکی متفاوت می باشد حال آنکه در هر دو حالت نیز این مقاومت به مراتب از مقاومت پیچ و مهره شش گوش استیل بالاتر است. دلیل بالاتر بودن مقاومت پیچ و مهره استیل در برابر زنگ زدگی وجود عناصر کروم و نیکل است که یک مقاومت درونی و نه سطحی برای این گرید از پیچ و مهره ها بوجود می آورد حال آنکه مقاومت پیچ و مهره گالوانیزه در برابر زنگ زدگی تنها یک مقاومت سطحی می باشد. از نظر تنسایل نیز می بایست مشخص شود چه کلاسی تز پیچ و مهره گالوانیزه در مقایسه با پیچ و مهره استیل قرار دارد. اما حتی پیچ و مهره خشکه کلاس 8.8 نیز با دارا بودن تنسایل 800 مگاپاسکال مقاومت کششی بالاتری از پیچ و مهره استیل دارند.