جنرال استیل
021-55412302 | 09122063004
صفحه اصلیدرباره ماتماس
پیچ و مهره جنرال استیل

یکی از پر کاربرد ترین گرید های مهره خروسکی گرید آهنی می باشد که اغلب با کلاس 5.6 مورد استفاده قرار می گیرد. مهره آهنی خروسکی در سایز 4 الی 24 میلیمتر مورد استفاده قرار گرفته با دنده درشت تولید شده و بصورت دستی اتصال پیدا می کند. به سبب داشتن درصد کمی از کربن در ترکیبات شیمیایی مهره خروسکی آهنی چکش خوار بوده و مقاومت سایشی اندکی داشته و از این رو اغلب در صنایع سبک مورد استفاده قرار می گیرد.

به سبب آسیب پذیر بودن ترکیبات آهنی در تماس با آب و رطوبت که با از دست دادن سریع الکترون دچار زنگ زدگی می شوند مهره خروسکی آهنی بصورت آبکاری شده گالوانیزه سرد که تنها لایه بسیار نازکی از فلز زینگ در حمام های ویژه و در دمای 240 درجه بر روی سطح بیرونی مهره می نشیند استفاده می شود. ایجاد خراش های سطحی بر روی آبکاری این سری از مهره های صنعتی آستانه زنگ زدگی را نیز به همراه دارد.

مهره خروسکی آهنی گالوانیزه