جنرال استیل
021-55412302 | 09122063004
صفحه اصلیدرباره ماتماس
پیچ و مهره جنرال استیل

مهره سر بسته استاندارد DIN986 از نظر شکل هندسی دارای تفاوت هایی با مهره سر بسته استاندارد DIN1578 که دارای کاربری گسترده تری است دارد. این تفاوت ظاهری هم از نگاه از بالا و هم از پروفیل بغل قابل تشخیص است. در واقع در هر دو نگاه به نظر میرسد مهره سر بسته استاندارد DIN986 از سه بخش تشکیل شده است حال آنکه مهره سر بسته استاندارد DIN1578 یک شکل دو بخشی دارد.

مهره سر بسته استاندارد DIN986 از یک بخش شش گوش تشکیل شده است که در قسمت اتصال بخش شش گوش به بخش گنبدی از یک پله در وسط استفاده می کند. از این سری مهره ها نیز مانند دیگر استاندارد های مهره سر بسته برای ایجاد پوشش سطحی در بخشی از پیچ که در بیرون قطعه کار قرار گرفته است استفاده می شود. مهره سر بسته استاندارد DIN986 به روش های مختلفی از فورج گرم و سرد قابل تولید می باشد و در سایز های M4 آلی M20 به بازار عرضه می شود. بازرگانی جنرال استیل عرضه کننده سایز ها و گرید های مختلف مهره سر بسته استاندارد DIN986 در ایران است. پیچ و مهره فولادی و استیل در استاندارد های مختلف در این مجموعه عرضه می شوند.

مهره سر بسته استاندارد DIN986

استاندارد DIN986 در تولید مهره

استاندارد DIN در تولید پیچ و مهره در واقع یک استاندارد ابعادی می باشد که در دستگاه استاندارد کشور آلمان و با ابعاد میلیمتری بصورت متریک معرفی می شود. استاندارد DIN986 در تولید مهره سر بسته به تبیین ابعاد بخش های مختلف این مهره شامل ارتفاع کلی مهره، ارتفاع بخش گنبدی مهره، ارتفاع بخش شش گوش مهره، عمق قلاویز یا عمق حداکثری ورود پیچ به داخل مهره و ارتفاع پله میانی دو بخش گنبدی و شش گوش این سری از مهره های صنعتی می پردازد. استاندارد DIN986 البته به معرفی دایرکتوری هایی برای گرید و متریال بکار گرفته شده در تولید مهره سر بسته نیز می پردازد اما در کل تمرکز این استاندارد بر معرفی ابعاد بخش های مختلف می باشد. جدول زیر مشخصات عددی قسمت های مختلف از مهره سر بسته استاندارد DIN986 را برای سایز های M4 الی M20 مشخص شده است.

جدول مهره سر بسته DIN986

در این جدول ارتفاع بخش شش گوش مهره سر بسته با m، ارتفاع کلی مهره با h2 < ارتفاع مجموع شش گوش و پله با h1 مشخص شده است. d سایز قسمت قلاویز شده یا پیچ ورودی به مهره سر بسته استاندارد DIN986، sنشان دهنده سایز پشت به پشت لبه های مهره و e سایز لبه ها در قسمت زاویه دار مهره سر بسته می باشد.