جنرال استیل
021-55412302 | 55411213 | 09122063004 | 09123455462
صفحه اصلی
درباره ما
پیچ و مهره شش گوش
پیچ
استاد بولت
مهره
واشر
تماس
021-55412302 | 55411213 | 09122063004 | 09123455462

واشر تخت

واشر تخت که یکی از اتصالات تکمیلی پیچ و مهره ها محسوب میشود در استاندارد های مختلفی تولید میشود. یکی از معتبر ترین استاندارد های واشر تخت استاندارد متریک DIN125 می باشد که تبیین کننده قطر داخلی و خارجی و ضخامت واشر تخت می باشد. واشر تخت استاندارد DIN125 در اتصال پیچ و مهره شش گوش و آلن نیم دنده و تمام دنده یعنی استاندارد های DIN931 , DIN933 مورد استفاده قرار می گیرد. واشر تخت در سایز های مختلفی از 3 میلیمتر تا 36 میلیمتر تولید میشود که این سایز معرف قطر داخلی آن که به دور پیچ می افتد می باشد. لازم به ذکر است که در واقع واشر تخت سایز 36 میلیمتر قطر داخلی بالاتر از 36 میلیمتر دارد و منظور از سایز 36 یعنی برای اتصال بر روی پیچ سایز 36 میلیمتر. بنابراین طبیعی است که قطر داخلی واشر تخت اندکی بالاتر از قطر اسمی آن باشد تا اتصال به راحتی صورت پذیرد.

واشر تخت آهنی
واشر تخت آهنی
واشر تخت استیل
واشر تخت استیل
واشر تخت خشکه کلاس 8
واشر تخت خشکه کلاس 8

دلایل استفاده از واشر تخت در اتصالات

واشر تخت که معمولا در اتصالات پیچ و مهره های شش گوش، آلن و استاد بولت مورد استفاده قرار می گیرد معمولا به دو منظور استفاده میشود. دلیل اول استفاده از واشر تخت افزایش بیشتر تنش اتصال با فشرده شدن واشر تخت و حتی تغییر شکل اندک آن در ادامه اتصال می باشد. دلیل دوم محافضت قطعه کار در برابر فروورفتگی ضله های شش گوش پیچ و مهره شش گوش در داخل قطعه کار است. به سبب گستردگی شعاعی واشر تخت بار وارد شده از اتصال و محکم شدن پیچ و مهره بر روی سطح و بر روی مساحت واشر تخت پخش شده و از ایجاد فرورفتگی های موضعی ممانعت به عمل می آید.