جنرال استیل
021-55412302 | 09122063004
صفحه اصلی
درباره ما
پیچ و مهره شش گوش
پیچ
استاد بولت
مهره
واشر
تماس
021-55412302 | 55411213 | 09122063004 | 09123455462

حداکثر طول پیچ متری

حداکثر طول پیچ متری پیچ های متری بر حسب یک استانداردی از طول و قطر تولید می شوند. بدین معنا که نمی توان هر قطر از پیچ متری را با هر طولی تولید نمود و یک حداکثر طول برای هر قطری تعریف شده است. هر قدر قطر پیچ متری بالا تر رود قابلیت تولید آن با طول بشتر نیز فراهم میشود. بعنوان مثال بسیار دشوار می توان پیچ متری با قطر 6 میلیمتر و طول 2 متر را تولید نمود. دلیل بسیار ساده است. پیچ متری با غلتاندن میلگرد و یا راد ROD بین دو فک دنده شده بوجود می آید. هر قدر طول این پیچ ها بیشتر باشد در زمان تولید و گرداندن آن بین دو فک گشتاور ایجاد شده در طول آن افزایش پیدا کرده و نه تنها سبب ایجاد تاب در طول پیچ می شود بلکه از نظر فنی و مراحل تولید خطر هایی نیز پیش روی تولید کننده قرار می دهد. برای قطر های بالا طول پیچ متری حداکثر به 3 متر نیز می رسد. شایان ذکر است شرایط تولید برای پیچ متری با دنده کبریتی متفاوت می باشد.